Genius of Photography

If you’re interested in the history of photography and if you have enough time on hand, then I most certainly advise you to watch the BBC series Genius of Photography. It was originally broadcasted in the UK (on BBC4) and afterwards published on DVD as well. It’s a six hour series of six separate 1-hour episodes. The good news is that the BBC made the entire series now available as a channel on YouTube. Free for you to watch. It starts with the very beginnings of photography and takes you all the way to the current digital age. It doesn’t go in to the technology, but concentrates on the thinking behind the picture. It discusses things like Henry Cartier Bresson’s the decisive moment.

So I strongly urge you to visit the YouTube channel. The series is in English and no subtitles. Each one-hour episode consists of four 15-minute parts. The video quality is slightly less than the one from the DVD, but still very acceptable. Enjoy watching it!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Genius of Photography

 1. My compliments for your site! But why only in English?
  Take also a look at my site mentioned above. Since you are interested in photography look what I have published about a wellknown photographer during the 30ths. His name is Bernard F. Eilers and he was the father in law of Henk Dekkers, a grand-nephew of ours.

  Bernard F. Eilers (1878-1951) was opgeleid als lithograaf en tekenaar. Door toevallige omstandigheden werd hij beroepsfotograaf. Hij groeide uit tot een autoriteit op het gebied van de reproductietechnieken, experimenteerde met kleurenfotografie en was een kundig portrettist. Eilers schreef bovendien artikelen, hield lezingen en had regelmatig zitting in jury’s. Hij was een van de zeer weinige fotografen in Nederland die met het driekleurendrukprocédé van Jospé werkte en die techniek verder ontwikkelde om te gebruiken voor projectie bij zijn lezingen.
  Bernard F. Eilers was een kleurentovenaar. Rond 1935 creëerde hij het fotografische kleurprocédé foto-chroma eilers en maakte zichzelf daarmee onsterfelijk. In een tijd waarin er volop geëxperimenteerd werd met kleurenfotografie, slaagde hij erin kleurafdrukken te maken die de afdrukken van mede-pioniers in kleurintensiteit en diepte ver overtroffen.

  Eilers stond aan de wieg van de eerste Nederlandse Fotovakschool die in 1948 geopend werd.
  In het Stadsarchief van de Gemeente Amsterdam is veel van zijn werk bewaard gebleven.

  Het archief omvat ruim 3000 negatieven, lantaarnplaatjes en stereokleurendia’s uit de periode 1896-1939. Het gaat om zijn vrije werk, met onderwerpen als stadsgezichten, landschappen en stillevens. Eilers was een van de belangrijkste Nederlandse representanten van het picturalisme. De lantaarnplaatjes die hij aan het einde van zijn loopbaan maakte, zijn te beschouwen als een keurcollectie. Daarin bracht hij zijn opvattingen over fotografie en schilderkunst tot uitdrukking. De qua omvang met dit archief vergelijkbare fotoverzameling van Eilers’ opdrachtwerk bevindt zich in het Nederlands Foto-archief te Rotterdam.

  Zie ook: http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/collecties/kleurseparatiebeelden_van_bernard_f._eilers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *